CCN embleem

KOSTEN LIDMAATSCHAP CQ. DONATEURSCHAP

LIDMAATSCHAP

Een lidmaatschap van onze club kost op jaarbasis
€ 50,-. De contributie wordt naar rato berekend. Wordt u lid in het 2e kwartaal, dan is het resterende bedrag
€ 37,50 voor dat jaar.

De inschrijfkosten voor een lidmaatschap bedragen
€ 7,50.
Hiervoor krijgt u oa. de Technische Vraagbaak van onze club opgestuurd.

DONATEURSCHAP

Heeft u géén Commer, maar wel sympathie met het merk, dan kan u ook donateur worden.
Een donateur betaalt minimaal de helft van de contributie als van een lidmaatschap.

Leden die eerder een Commer in bezit hadden, en vervolgens een andere Camper hebben aangeschaft, hebben de keuze lid te blijven of donateur te worden.

Als u besluit donateur te worden, heeft men geen stemrecht op Algemene Ledenvergaderingen.

Wilt u lid cq. donateur van de CCN worden, dan kan dat via deze pagina.

Wilt u eerst de Statuten van de CCN inzien, stuur dan even een mail naar de secretaris.

De CCN biedt haar leden de volgende faciliteiten

  • Een meerdaagse meeting, het Commertreffen tijdens Hemelvaart, ter bevordering van de onderlinge band en vriendschappen en voor het uitwisselen van informatie.
  • Eens per jaar, op het eerste weekend in oktober, een Najaarsweekend.
  • Voorlichting over technische zaken en reparatie adviezen, door onze Technische adviseurs.
  • Drie maal per jaar een clubblad, “De Commer”, waarin veel Technische info, verhalen van leden en andere nuttige info.
  • Een uitgebreide website waar men, speciaal op het ledengedeelte, veel informatie kan vinden en uitwisselen.
  • Een collectieve verzekering met zeer gunstige voorwaarden en premie bij Univé.
  • Bemiddeling bij verkoop van gebruikte- en nieuwe onderdelen, door de onderdelenbeheerder.
  • Een goed ingericht magazijn met nieuwe- en gebruikte onderdelen.
  • Verkoop van kopieën en/of originelen van werkplaats-handboeken en onderdelenboeken. (Zie CCN-Archief)
  • Hulp bij stranding in het buitenland via de ANWB-Alarmcentrale,

Disclaimer